Zahraniční certifikační autority

Úředníci musí uznávat i zahraniční podpisové certifikáty

Rozhodnutí Evropské komise č. 2009/767/ES, které nabylo účinnosti 28.12.2009 ustavuje, že digitální certifikáty vydané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb v jednotlivých členských zemích EU musí být uznávány jako kvalifikované ve všech členských zemích Evropské unie. V praxi to znamená pro České úřady a orgány veřejné moci, že vedle certifikátů tří tuzemských kvalifikovaných certifikačních autorit musí uznávat i unijní kvalifikované certifikáty.

Seznamy TLS

Uvedené rozhodnutí Evropské komise uložilo jednotlivým členským státům EU povinnost vytvořit a udržovat seznam důvěryhodných certifikačních služeb. Tento seznam je nazván TLS – Trusted Services List. Unie vede seznam odkazů na národní TLS. V každém národním TLS je teprve uveden seznam národních služeb jednotlivých akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb.

TLS pro Českou republiku

Ministerstvo vnitra ČR vytvořilo pro ověřování kvalifikovaných certifikátů vůči TSL website CertIQ, která je k dispozici zde. Najdete zde informace o legislativě, TLS pro ČR, TLS pro ostatní členské státy EU, dále aktuality, návody a v neposlední řadě aplikaci, umožňující posouzení konkrétního certifikátu, zda byl vydán jako kvalifikovaný dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy v některém ze členských států EU, pokud lze tuto skutečnost vyvodit z informací uvedených v „seznamech důvěryhodných služeb“ (TSL) vydávaných členskými státy dle Rozhodnutí komise 2009/767/ES.

Máte dotaz? Potřebujete poradit? Napište nám!

Your name *

Děkujeme za Váš dotaz. Brzy se Vám ozveme.

Kontaktní informace

O nás

Jsme skupinou, která se zabývá problematikou důvěryhodné archivace dokumentů v elekronické podobě. Zabýváme se elekronickým zpracováním dokumentů tak, aby byly naplněny evropské a státní legislativní normy a zákony. Konečně lze říci, že dokument v elektronické podobě má stejnou hodnotu jako v papírové! Čtěte více zde!