Přiznání k DPH

Plátci daně z přidané hodnoty jsou povinni podávat elektronicky Daňová přiznání.

S účinností od 1.1.2014 jsou všichni plátci DPH povinni elektronicky podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh. Stejnou cestou se provádí podání také Přihlášky k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů pro plátce DPH.

Výjimku tvoří fyzické osoby - plátci DPH, jejichž obrat za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

K uvedené změně došlo v souvislosti se zákonem č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Pro elektronická podání mohou plátci DPH použít aplikaci "Elektronická podání pro Finanční správu" na tomto odkazu. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách Finanční správy ČR zde.

Finanční správa připravuje i další možnost elektronického podání, a sice s ověřenou identitou podatele s přihlášením do jeho datové schránky - viz § 71 odst. 1 písmeno c) daňového řádu, ve znění zákonného opatření č. 344/2013 Sb. Jakmile bude nový způsob elektronické komunikace technicky realizovatelný, finanční správa zveřejní, jaká podání lze takto učinit.

Máte dotaz? Potřebujete poradit? Napište nám!

Your name *

Děkujeme za Váš dotaz. Brzy se Vám ozveme.

Kontaktní informace

O nás

Jsme skupinou, která se zabývá problematikou důvěryhodné archivace dokumentů v elekronické podobě. Zabýváme se elekronickým zpracováním dokumentů tak, aby byly naplněny evropské a státní legislativní normy a zákony. Konečně lze říci, že dokument v elektronické podobě má stejnou hodnotu jako v papírové! Čtěte více zde!