Přiznání k DPH

Plátci daně z přidané hodnoty jsou povinni podávat elektronicky Daňová přiznání.

S účinností od 1.1.2014 jsou všichni plátci DPH povinni elektronicky podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh. Stejnou cestou se provádí podání také Přihlášky k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů pro plátce DPH.

Výjimku tvoří fyzické osoby - plátci DPH, jejichž obrat za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

K uvedené změně došlo v souvislosti se zákonem č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Pro elektronická podání mohou plátci DPH použít aplikaci "Elektronická podání pro Finanční správu" na tomto odkazu. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách Finanční správy ČR zde.

Finanční správa připravuje i další možnost elektronického podání, a sice s ověřenou identitou podatele s přihlášením do jeho datové schránky - viz § 71 odst. 1 písmeno c) daňového řádu, ve znění zákonného opatření č. 344/2013 Sb. Jakmile bude nový způsob elektronické komunikace technicky realizovatelný, finanční správa zveřejní, jaká podání lze takto učinit.

Máte dotaz? Potřebujete poradit? Napište nám!

Děkujeme za Váš dotaz. Brzy se Vám ozveme.

Kontaktní informace

O nás

Jsme skupinou, která se zabývá problematikou důvěryhodné archivace dokumentů v elekronické podobě. Zabýváme se elekronickým zpracováním dokumentů tak, aby byly naplněny evropské a státní legislativní normy a zákony. Konečně lze říci, že dokument v elektronické podobě má stejnou hodnotu jako v papírové! Čtěte více zde!