STORK 2.0.

Co je to projekt STORK?

Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0 čili STORK 2.0. je tříletý projekt, jenž vznikl s vizí nalezení co nejlepšího a nejrychlejšího řešení a tím pádem i ke vzniku prostoru pro evropskou elektronickou identifikaci a autentizaci.

Projekt navazuje na předchozí projekt STORK, který byl zaměřen na řešení interoperability elektronické identifikace a byl v roce 2011 ukončen.

Hlavní cíle projektu:

  • Urychlení nasazení elektronických identit ve veřejných službách
  • Posílení a přijetí škálovatelného projektového řešení v celé EU
  • Usnadnění přiblížení soukromého a veřejného sektoru
  • Zprovoznění čtyř pilotních scénářů v přeshraničním režimu a napříč veřejným i soukromým sektorům

Tyto cíle se dosáhnou uskutečněním čtyř vybraných pilotních aplikací:

  1. Elektronické vzdělávání a akademické kvalifikace
  2. Elektronické bankovnictví
  3. Veřejné služby pro soukromou sféru
  4. Elektronické zdravotnictví

Projekt STORK 2.0 je v ČR zastoupen dvěma subjekty - Ministerstvem vnitra ČR (Odbor hlavního architekta eGovernment) a sdružením CZ.NIC.

Hlavní cíle projektu v ČR:

· Přímá účast v pilotech zaměřených na akademickou sféru a bankovnictví, které ověřují využití národních elektronických identit pro přístup k zahraničním online službám (kupř. e-Banking nebo e-Learning u zahraničních bank)

· Ověření právního prostředí pro využití alternativních poskytovatelů elektronických identit v ČR versus v zahraničí, a jejich vzájemného uznávání identit občanů pro přístup k el. službám

· Vazba na projekty elektronických občanských průkazů a základních registrů. Hledání možnosti silnějších autentizačních mechanismů a přidání atributů občana pro přístup k zahraničním službám (např. doložení studia a nejvyššího dosaženého vzdělání pro přihlášku na zahraniční vysokou školu nebo elektronické doložení kompetence osoby jednat za firmu v zahraničí).

Podmínka k účasti je soulad s platnou legislativou v ČR, především s pravidly bezpečnosti a ochrany soukromí osobních informací.

Máte dotaz? Potřebujete poradit? Napište nám!

Your name *

Děkujeme za Váš dotaz. Brzy se Vám ozveme.

Kontaktní informace

O nás

Jsme skupinou, která se zabývá problematikou důvěryhodné archivace dokumentů v elekronické podobě. Zabýváme se elekronickým zpracováním dokumentů tak, aby byly naplněny evropské a státní legislativní normy a zákony. Konečně lze říci, že dokument v elektronické podobě má stejnou hodnotu jako v papírové! Čtěte více zde!