Norma eIDAS

Množí se dotazy ke způsobu užívání ověřovacích technik a technologií, jak to tedy je?

Jako zásadní z poslední doby byl vícekrát  vznesen dotaz na potřebu či nepotřebu užívání nejen elektronického podpisu a časového razítka ale i tzv. elektronické pečetě. Tento legislativní požadavek vychází z definice normy eIDAS a zákona č. 297/2016 Sb. viz níže.

 „eIDAS“ je:

Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 „o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním (evropském) trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES“.

 • účinnost zákonem č. 297/2016 Sb od 1. 7. 2016 – přechodné období pro ČR 2 roky,
 • uznávání prostředků pro elektronickou identifikaci fyzických osob - (el. podpis),  právnických osob (el. pečeť) a časové razítko,
 • Pravidla pro služby vytvářející důvěru
 • Úplné elektronické podání a život
  • překážky charakteru legislativního, technického i organizačního,
  • nepřipravenost řady právních předpisů jak na požadavky vyplývající z nařízení eIDAS, tak i na deklarované cíle ve vládních materiálech a dlouhodobých strategiích,
  • rozvoj e-Governmentu je často podceňován, žádné kroky ke změně právních předpisů, žádné kroky k obstarání alespoň dílčích nástrojů pro budoucí konstrukci ÚEP, atd..
 • nejasnost v kompetencích uvnitř institucí – odpovědnostní ping-pong
 • nezbavení se právní odpovědnosti

 Sankce v případě pochybení je až 2 mil. Kč a to za každé jednotlivé pochybení.

Máte dotaz? Potřebujete poradit? Napište nám!

Your name *

Děkujeme za Váš dotaz. Brzy se Vám ozveme.

Kontaktní informace

O nás

Jsme skupinou, která se zabývá problematikou důvěryhodné archivace dokumentů v elekronické podobě. Zabýváme se elekronickým zpracováním dokumentů tak, aby byly naplněny evropské a státní legislativní normy a zákony. Konečně lze říci, že dokument v elektronické podobě má stejnou hodnotu jako v papírové! Čtěte více zde!