Přehled souvisejících zákonů a norem

V souvislosti se zvyšující se potřebou nakládat s dlouhodobými elektronickými dokumenty ve stejné právní hodnotě jako s dokumenty v listinné formě se postupně vyvíjí a upravuje legislativní rámec, který obsahuje několik zákonů, novel a vyhlášek řešící problematiku dlouhodobé důvěryhodné archivace elektronických dokumentů. Stavebními kameny tohoto legislativního rámce jsou 3 klíčové zákony ve znění pozdějších předpisů:

  • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
  • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

Smyslem zákona je umožnit použití digitálního podpisu (elektronický podpis/elektronická značka) v rámci elektronické komunikace jako ekvivalent podpisu vlastnoručního při běžné listinné formě komunikace. Dále zákon řeší poskytování certifikačních a souvisejících služeb českými poskytovateli, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a jejich sankcí za porušení.

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Zákon se také nazývá jako „zákon o eGovernmentu“ nebo „eGovernment Act“ a jeho cílem je vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými. Rovněž se jím umožní vedení elektronických spisů ve správních řízeních.

Klíčovým prvkem zákona je elektronická komunikace s orgány veřejné moci zabezpečovanou Informačním systémem datových schránek (ISDS) prostřednictvím datových schránek. Dalším klíčovým prvkem zákona o elektronických úkonech je autorizovaná konverze dokumentů, tedy převedení listinných dokumentů na elektronické a naopak, ověření shody jejich obsahu a připojení ověřovací doložky k datové zprávě.

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Jinak také nazývaný jako „Archivní zákon“ upravuje státní politiku a formu archivnictví a spisové služby. Poslední novelizací (novela č. 167/2012 Sb.) zohledněna existence elektronických systémů spisové služby, datových schránek a elektronického podpisu.

Máte dotaz? Potřebujete poradit? Napište nám!

Your name *

Děkujeme za Váš dotaz. Brzy se Vám ozveme.

Kontaktní informace

O nás

Jsme skupinou, která se zabývá problematikou důvěryhodné archivace dokumentů v elekronické podobě. Zabýváme se elekronickým zpracováním dokumentů tak, aby byly naplněny evropské a státní legislativní normy a zákony. Konečně lze říci, že dokument v elektronické podobě má stejnou hodnotu jako v papírové! Čtěte více zde!